Bg Bg It Hu Pl Ru Sk Sl Sr
Telefon: 0771 467460
Fax: 0369 301089
Adresa: Sibiu, Str. Oncesti 19/31
E-mail: office@solarart.ro

Referinte      Proiecte pentru energii regenerabile

Investitorii interesaţi pot depune între 9 şi 27 noiembrie proiecte de producere a energiei din surse regenerabile, potrivit datelor publicate de Administraţia Fondului de Mediu (AFM), prin care pot lua cel mult 30 milioane lei pentru fiecare proiect.energie regenerabila

Un solicitant poate depune, în cadrul sesiunii de finanţare, cel mult două proiecte, iar anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, se precizează în Ghidul de finanţare a programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă şi hidro, publicat pe pagina de internet a AFM.

Potrivit acesteia, finanţarea se acordă, în cuantum de maximum 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru întreg teritoriul României, cu excepţia cazului în care beneficiarul are sediul social sau punctul de lucru la care se implementează proiectul în Regiunea Bucureşti-Ilfov, unde finanţarea se acordă în cuantum de maximum 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar, în cadrul sesiunii de finanţare.

Plafoanele stabilite se aplică la suma totală finanţată de AFM pentru proiectele beneficiare de ajutor de stat, se mai precizează în Ghid.

Scopul programului îl constituie valorificarea resurselor regenerabile de energie: solare, eoliene, hidroenergetice, geotermale, biomasă, biogazul, gazele rezultate din fermentarea deşeurilor sau nămolurilor din staţiile de epurare, pentru producerea de energie electrică şi termică, îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, reducerea emiisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare şi conservarea şi protejarea ecosistemelor.

Capacitatea de producţie a unităţii energetice nu trebuie să depăşească 10 MW, se mai arată în ghid, care precizează atât cheltuielile eligibile, cât şi pe cele neeligibile.

Uniunea Europeană şi-a stabilit ca ţintă obţinerea până în 2020 a 20% din energie din resurse regenerabile.

Sursa: NewsIn